Roken

EN DAN HET GOEDE NIEUWS
De schadelijke effecten vervliegen even snel als de rook. Baby’s van moeder die
rond de bevruchting stopten met roken, zijn even gezond als baby’s van nietrokende
moeders.
Nina: ‘Toen ik zwanger was van Tobias, lukte het me niet om te stoppen met
roken. Of misschien moet ik het anders zeggen. Ik voelde me zo goed, dat ik niet
de drang had om te stoppen. Natuurlijk wist ik dat het slecht was. Maar ik rookte
niet veel, zo’n zes sigaretten per dag. Toen ik het aan de verloskundige vertelde,
zei ze: ‘Neem er in elk geval niet meer dan zes.’ Dat had ze beter niet kunnen doen.
Ze gaf me het gevoel dat het niet erg was, dat ik er rustig mee door kon gaan.
Na Tobias werd ik zwanger van een tweeling. Toen ik dat tijdens de echo te horen
kreeg, dacht ik: ik kan toch niet blijven roken terwijl ik twéé kinderen in mijn
buik heb? Ik ben er meteen mee opgehouden. Ik kon dus best stoppen, dat bleek.
Maar de eerste keer was mijn motivatie niet groot genoeg. De verloskundige had
dat versterkt.’
ALCOHOL, DE VROUWELIJKE VRUCHTBAARHEID EN DE
BABY
Hoeveel invloed heeft alcohol voor de bevruchting? Moet je als
vrouw je drinkgedrag al aanpassen voordat er ook maar sprake is van
een zwangerschap? Een glaasje wijn bij het eten tast de vruchtbaarheid
niet aan. Maar alcohol verhoogt de hoeveelheid oestrogeen in
het bloed. Dat heeft invloed op de menstruatiecyclus. Vrouwen die
gemiddeld vier glazen wijn, bier of gedestilleerd per dag of meer nemen,
kunnen menstruatiestoornissen en vruchtbaarheidsproblemen
krijgen.
In de aanloop naar de zwangerschap is dus matigheid geboden. Niet
drinken is nog beter. Je zult niet de eerste zijn die pas na een paar weken
ontdekt dat ze zwanger is. Als je dan bent doorgegaan met drinken,
heb je je kind tijdens de vorming van de organen blootgesteld
aan alcohol. Dat is onverkieslijk.
Alcohol is bijzonder schadelijk voor een ongeboren baby. En niet
alleen in de eerste drie maanden. Alcohol werkt vooral in op de hersenen.
Omdat die de hele prenatale periode doorgroeien, is het kind
al die tijd gevoelig voor alcohol.